Bemutatkozás

Egyesületünk 2003-ban jött létre, jelenleg 30 tagunk van.

Az alapítók célkitűzései közt első helyen szerepel a szigorú erkölcsi normák és ennek megfelelő értékrend megfogalmazása a magunk számára, továbbá a fiatal, felnövekvő generáció nemzettudatának kialakítása, ápolása.

Az Egyesület kiemelt fontosságú feladatként kezeli szűkebb környezetünk fejlesztését, a környezet, és tájvédelmet, nemzeti és kulturális kincseink megóvását, az egészséges életmódra nevelést.

Célkitűzéseink megvalósítása érdekében az Egyesület főbb tevékenységei: Ismeretterjesztő- és szakmai előadások, vitafórumok, műsoros estek, valamint ünnepi és egyéb alkalmi megemlékezések, kulturális események szervezése, kiadványok megjelentetése.

Az egyesület vezetői és tagjai közreműködésüket természetesen díjazás nélkül végzik, a működés költségeit, a rendezvények színvonalas megtartásához szükséges eszközök beszerzését a tagdíjbevételekből, pályázati forrásokból, illetve egyéb támogatásokból fedezzük.

Az elmúlt évek legjelentősebb eseményei, eredményei:

EGYESÜLET 2007. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

A szentkereszti polgári kör egyesület 2007. évi tevékenységének bemutatása

Az egyesület alapszabályában megfogalmazott céljainak megvalósítása érdekében az alábbi, ugyancsak az alapszabályban rögzített tevékenységeket végzi:

„Ismeretterjesztő- és szakmai előadások, választási és vitafórumok, műsoros estek, valamint ünnepi és egyéb alkalmi megemlékezések szervezése,….”

A pályázat céljaihoz kapcsolódó területeken folytatott tevékenységünk 2007. évi eredményeit az alábbiakban foglaljuk össze:

1. Kulturális és ismeretterjesztő tevékenység

·   Közreműködésünkkel jelent meg a „Ciszterci apátság Pilisszentkereszten” című kiadvány, melynek könyvbemutatóját is megszerveztük.

·   Kiállításokat, azokhoz kapcsolódó megnyitó ünnepségeket szerveztünk, melyeknek sok száz látogatója és kedvező visszhangja volt:

- „Burgenland képekben” fotókiállítás (német kisebbségi önkormányzattal együtt),

- Petrás Mária kerámiakiállítása (Somvirág Egyesülettel együtt),

- Szent Erzsébet emlékei Európában kiállítás,

- „Föntről láttatom hazámat” légifotó-kiállítás .

· „Ősmúltunk bölcsője, a Pilis,avagyeltitkolt múltunk évezredei” címmel Herceg Ferenc tartott előadást

·  Egyesületünk rendezésében került sor a Misztrál együttes „A várakozás zsoltára” című adventi koncertjére a zsúfolásig töltött templomban.

2. Közösségi és környezetvédelmi tevékenység

·   Egyesületünk részt vett a rendkívül elhanyagolt Klastrom kert kitakarításában, annak érdekében, hogy a Szent Erzsébet napi rendezvényekre és az István a király rockopera előadására méltó körülmények között kerülhessen sor.

·   Eszközbeszerzéssel és munkavégzéssel járultunk hozzá a kiállítóterem kialakításához a Kántorházban.

·   A 2007. évi „István, a király” rockopera sikere érdekében az egyesület tagjai részt vettek a helyszín előkészítésében, szervezésben, a technikai feltételek biztosításában.

3. Hátrányos helyzetűek segítése

A korábbi évekhez hasonlóan 2007 karácsonya előtt több mint 20 nagyon nehéz sorban élő, többségében egyedülálló idős embert látogattunk meg, és adtunk át részükre  élelmiszert, kávét, csokoládét tartalmazó ajándékcsomagot.

CsatolmányMéret
2007_tevekenyseg.pdf59.58 kB

EGYESÜLET 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

A szentkereszti polgári kör egyesület 2008. évi tevékenységének bemutatása

Az Egyesület 2008. évben úgy döntött, hogy tevékenységét a jövőben közhasznú szervezet formájában kívánja folytatni. Ennek érdekében módosítottuk alapszabályunkat és benyújtottuk a kérelmet a Pest megyei Bírósághoz, amely az Egyesületet közhasznú szervezetként nyilvántartásba vette.
 
Kulturális tevékenység

Az Egyesület által rendezett kiállításokat, bemutatókat általában a helyi Plébánia által ingyenesen rendelkezésre bocsátott Kántorházban tartjuk. A helyiség világítása nem felel meg a kiállított tárgyak célzott és energiatakarékos megvilágítására, ezért célul tűztük ki sínes világítórendszer felszerelését. 2008. évben  a helyi pályázati alapból 180.000,-Ft-ot nyertünk a  Kántor-házban a sínes világítórendszer megvalósítására. Sajnos ebből az összegből nem futotta a helyiség teljes sínes világításának megoldására, ezért a következő években pótlólagos forrásokat kell pályázni a rendszer befejezésére.

Idén húsvétkor is megrendeztük (2008. március 16. és 30. között) Petrás Mária kerámiaművész kiállítását a Kántorházban. A kiállítást Döbrentei Kornél költő nyitotta meg. A vendégkönyv tanúsága szerint mind a helybéliek, mind az idelátogató – közöttük külföldi – vendégek körében nagy sikert arattak a műalkotások. A kiállításon szereplő Mária a Kisjézussal c. nagyméretű falikerámia különösen tetszett a látogatóknak és egyesületünk kezdeményezésére és tagjaink adományainak és adománygyűjtő tevékenységének eredményeként sikerült is megvásárolni. A szobrot az adományozók a Szent Kereszt Plébániának adományozták, felállítására és felszentelésére a Kántorházban 2008. május 8-án, Pünkösd napján került sor. A meghitt kis ünnepséget Petrás Mária művésznő énekével tette még emlékezetesebbé, továbbá művészi élményt nyújtottak a helybéli fiatalok is szlovák, magyar és csángó dalok éneklésével.

Egyesületünk tagjai nagy segítséget nyújtottak a helyi Közösségi Ház igazgatója által 2008. április 12-17. között szervezett babakiállítás berendezésében, a kiállított babák szállításában, a terem dekorálásában is. A kiállításon az esztergomi Czibuláné Csicsmann Erzsébet által készített porcelánbabákban  (mintegy 52 db) gyönyörködhettünk és megismerkedhettünk a rendkívüli kézügyességet, technikai tudást és művészi érzéket igénylő porcelánbaba-készítés fortélyaival is.

Sokak által kedvelt és szeretett színművésszel, Eperjes Károllyal találkozhattunk 2008. május 30-án a Közösségi Házban, akinek fellépését szintén Egyesületünk szervezte. A művész úr kötetlen és élvezetes előadása nagyszámú nézőközönséget vonzott.

Egyesületünk szervezésében 2008. október 17-én Czakó Gábor író „A Szentírás humora” című estjére invitáltuk a falu lakóit. Az estre a Közösségi Ház megtelt és a résztvevők az általuk jól ismert bibliai történetek humoros oldalán szórakozhattak.


Az október 23-i forradalom emléknapján koncertet szerveztünk, a Misztrál együttes adta elő a templomban „Megkopott harangszó” című koncertjét. A fellépési díjat a helyi pályázati alapból nyert 150.000,- Ft-ből fedeztük.

Kulturális örökség megóvása

Az Egyesület tagjai már több alkalommal foglalkoztak az egyedülálló kulturális-történeti jelentőségű ciszterci kolostor-rom bemutatásának lehetőségével. Egyesületünk két tagja 8dr. Legeza László és dr. Horváth Sándor) az Önkormányzat felkérésére – térítés nélkül – készített egy megvalósíthatósági tanulmányt a romterület bemutatására. A tanulmány a helyi szervezetek, intézmények és a lakosság részére bemutatásra került, amelyen nagyon pozitív fogadtatásban részesült és a résztvevők további ötlekkel, javaslatokkal is gazdagították a dokumentumot. Civil szervezetünk a továbbiakban is aktívan részt kíván venni a Klastrom-projekt megvalósításában.

2007. évben készült el Egyesületünk koordinálásával és közreműködésével a „Ciszterci apátság Pilisszentkereszten” c. ismeretterjesztő könyv, amely bemutatja a monostorrom történetét és bepillantást enged a régészeti és művészettörténeti kutatások eredményeibe.  A könyv népszerűsítése érdekében 2008. évben ingyenes tájékoztató brossurát készítettünk, melynek nyomdai költségére a helyi pályázati alapból az első fordulóban 50.000,- Ft-ot, a második fordulóban 30.000,- Ft-ot kaptunk.
Megkezdtük a településen lévő műemlék templomra vonatkozó fényképek és dokumentumok gyűjtését, melynek alapján a klastrom-szórólaphoz hasonló kiadványt tervezünk.

Ismeretterjesztés

2008. május 31-én a település lakói megtekinthették a „Bádog Böske” névre hallgató T-Ford modell egyik, 1922. évben gyártott, a Budapesti Műszaki Főiskola hallgatói és oktatói által kiváló minőségben felújított példányát. A „100 éves a XX. század autója  poszterkiállítás és autókiállításon az érdeklődők tájékoztatást kaptak a T-Ford modell kiváló magyar származású tervezőjéről, Galamb József makói mérnökről, valamint az általa tervezett autóról, a bemutatott modell rekonstrukciójáról. A veterán autót az aznap a templomban egymásnak örök hűséget esküdő fiatal pár ki is próbálhatta, igaz, hogy csak beleülhettek, de ez is megörvendeztette a nézőközönséget és főleg a fotósokat.

Június 14-én 88 éve történt: Trianonra emlékeztünk az emlékparkban tartott rövid megemlékezéssel és utána filmvetítéssel.

Szociális tevékenység

2008. karácsonyára – immár sokadik alkalommal – ajándékcsomagot készítettünk a falu legrászorultabb lakosai számára. Az ajándékcsomag költségeit az Egyesület tagjainak adományaiból fedeztük, s mintegy 25 fő idős, egyedülálló lakos örülhetett a különböző finomságokat tartalmazó élelmiszercsomagnak.

CsatolmányMéret
2008_tevekenyseg.pdf60.08 kB

EGYESÜLET 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

A szentkereszti polgári kör egyesület 2009. évi tevékenységének bemutatása

Sajnos 2009. évben pályázati forrásaink csökkentek, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat pénzügyi lehetőségei nem tették lehetővé, hogy a helyi civil szervezetek által szervezett programokra költségvetési forrást különítsen el. Pályázatot nyújtottunk be az Nemzeti Civil Alaphoz (NCA), ahonnan működési támogatást kaptunk. Programjaink támogatására benyújtott pályázataink  a Művészeti Alaphoz, a Pro Renovanda Kultúra Alaphoz sajnos nem jártak sikerrel.

Kulturális és ismeretterjesztő  tevékenység
Fontosnak tartjuk azt, hogy a település gazdag hagyományai, múltja ne menjen feledésbe. Szerencsésnek mondható, hogy településünk múltját évtizedek óta szorgalmas gyűjtőmunkával megőrző helytörténészünk, Gaján Vilmos szívesen osztja meg múltbéli élményeit, emlékeit és szívesen mutatja be gyűjteményét. 2009. évben több alkalommal is sor került helytörténeti előadására, amelynek megszervezésében Egyesületünk aktívan közreműködött.

Kövér László, a FIDESZ országos választmányának elnöke volt vendégünk március 10-én, akivel Magyarország esélyeiről és jövőjéről beszélgettünk.

Részt vettünk az önkormányzat által szervezett falutakarítási akcióban.
Filmvetítéssel emlékeztünk meg a trianoni évfordulóról.
December 12-én a mai magyar képzőművészet egyik legkiválóbb mestere, élő klasszikusa, Szervátiusz Tibor szobrászművész és felesége, Szervátiusz Klára előadóművész volt vendégünk. A találkozás apropója a mester életművét összefoglaló tanulmánykötet bemutatása volt. Az album fotóit Egyesületünk tagja, dr. Legeza László készítette. A mester felesége két szavalatával örvendeztetette meg a közönséget.

. Különösen megrendítő volt Dsida Jenő Psalmus Hungaricusának részletét meghallgatni tolmácsolásában. 

Ismét megrendeztük Petrás Mária kerámikus művész kiállítását, ezúttal december 19-én. Vendégünk volt Petrás Mária és Döbrentei Kornél költő. A kiállítás alkalmával került bemutatásra Petrás Mária munkásságát bemutató „Zsoltáros ultimátum” c. könyv.

Kulturális örökség védelme

Részt vettünk a település határában található ciszterci monostorrom lelet-mentésében; a páratlan kőmaradványok egy helyi épület bontása során kerültek elő, ennek a több tonnás leletnek a mozgatásában, rendezésében segédkeztünk. Az akcióra november 7-én került sor, s a nehéz fizikai munkát Takács Imre művészet-történész izgalmas előadása és a hölgyek által készített forró tea, szendvicsek könnyítették.

2009. évben megkezdtük a helyi műemlék templomról szóló ismeretterjesztő kiadványhoz szükséges anyaggyűjtést, valamint a különböző ünnepkörökhöz kötődő helyi hagyományok, ételek ismeretanyagának összegyűjtését is.

Szociális tevékenység
2009. karácsonyára – immár sokadik alkalommal – ajándékcsomagot készítettünk a falu legrászorultabb lakosai számára.  Mintegy 20 fő idős, egyedülálló lakos örülhetett a különböző finomságokat tartalmazó élelmiszercsomagnak. Az idén összegyűlt adományokból jutott a testvérközség Nagyölved rászoruló iskolásainak is, mintegy 300 Eurót adtunk át e célból Nagyölved polgármesterének.

CsatolmányMéret
2009_tevekenyseg.pdf316.09 kB

EGYESÜLET 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

Egyesületünk fontos feladatának tekinti a fővárostól mintegy 30 km-re elhelyezkedő Pilisszentkereszten az aktív és sokoldalú helyi kulturális élet megteremtéséhez történő hozzájárulást. A különböző programok nem csak a település lakóinak, hanem az idelátogató turistáknak, szállodavendégeknek is szórakozást nyújtanak és hozzájárulnak ahhoz, hogy Pilisszentkereszti hosszabb-rövidebb tartózkodásuk során kellemes élménnyel gyarapodjanak. Célunk bemutatni a település gazdag kulturális és természeti értékeit, melyek megóvásáért az itt lakó szlovák és német nemzetiségiek a magyarokkal összefogva készek közösen tevékenykedni. 

Az Egyesület tevékenységében, szervezésben, kiállítás rendezésben, lebonyolításban stb. mintegy 28 fős tagságunk aktívan közreműködik,  önzetlen önkéntes munkájuk teszi lehetővé a nyitott, mindenki számára elérhető programok lebonyolítását. Ennek érdekében együttműködünk a település más civil szervezeteivel, úgymint a Pilisszentkereszti Somvirág Egyesülettel, a Dobogókő Egyesülettel, a Nemzetiségi Kulturális Egyesülettel,  a Közösségi Házzal, az Önkormányzattal és a Német Kisebbségi Önkormányzattal, a Katolikus Egyházzal.  2010. évben Pilisszentkereszten több sikeres kulturális-ismeretterjesztő rendezvényt szerveztünk, melyek  látogatottsága többszáz főre tehető.

A kulturális-ismeretterjesztő tevékenységünk színvonalának fejlesztése továbbra is célunk. Korábbi évek pályázatain nyert pénzből beszereztünk már házimozi berendezést, projektort és vetítővásznat. Modern képkereteink lehetővé teszik fotókiállítások rendezését, a megállítótáblák az utcán járó-kelőkkel tudatják rendezvényeinket. Többfunkciós nyomtatóval plakátokat, kollázsokat, prospektusokat tudunk előállítani. Eszközfejlesztéseink eredményét nem csak Egyesületünk rendezvényein használjuk, hanem térítésmentesen biztosítjuk azokat más civil szervezetek, önkormányzatok és intézményeik részére is. Az Egyesület által rendezett kiállításokat, bemutatókat általában a helyi Plébánia által ingyenesen rendelkezésre bocsátott Kántorházban tartjuk. A helyiség megfelelő világítására az elmúlt években több forrásból korszerű világítást építettünk ki. A kialakított kiállítóterem és felszerelése nem csak Egyesületünk, hanem más szervezetek részére is rendelkezésre áll.

Elkészült honlapunk is, mely lehetővé teszi, hogy még több emberhez jussanak el az információk. A különböző rendezvények megörökítése, archiválása érdekében 2011. évi pályázatból HD videós fényképezőgép beszerzését tervezzük. 2010. évi tevékenységünk:

Lánszki Imre ökológus Ősbuda nyomában c. előadásának megrendezésében működtünk közre a Közösségi Házzal.

Meghívásunkra dr. gróf Bethlen István, a Magyar Páneurópai Unió elnöke tartott előadást a Közösségi Házban „Magyarország helyzete, a csatlakozás előnyei és hátrányai” címmel.

Közreműködtünk Gaján Vilmos helytörténeti előadás-sorozatának megrendezésében.

A Széchenyi év alkalmából „Széchenyi emlékek a világban” címmel poszterkiállítást rendeztünk a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület anyagából, az egyesület lelkes tagjainak előadásával egybekötve.

Szelényi Károly fotóművésznek a Szent Koronát, a jogart és a koronázási palástot megörökítő gyönyörű fotóinak kiállítását rendeztük meg, mely osztatlan sikert aratott a látogatók körében.

A falu történelmi-kulturális emléke a ciszterci monostor-rom, melynek kerengőjéről tartott meghívásunkra vetítettképes előadást dr. Takács Imre művészettörténész, az Iparművészeti Múzeum főigazgatója.

Az adventi időszakban a Somvirág Egyesülettel közös szervezésben két fiatal orgonaművész, Gedai Eszter és Gedai Ágoston orgonakoncertjének örvendhettünk a templomban.

Ugyancsak az adventi időszak meghitt és bensőséges eseménye volt az Ünnepi teríték c. bemutató, mely – Egyesületünkön kívül -  a Közösségi Ház, a Plébánia, a Somvirág Egyesület, az 1. osztályos kisiskolások és mások által alkotott lelkes kreatív csapat közreműködésével valósult meg.

2010. évben az óvodás gyermekek szülői munkaközösségének megkeresésére foglalkoztunk az óvodai játszókert kialakításával, mely 2011. évben előttünk álló feladat. 2010. évben vázlatterveket és látványrajzokat készíttettünk.

Ez évben is sort kerítettünk – egy jelentősebb külső adományozó jóvoltából – a falu szegényebb lakóinak karácsonyi ajándékozására, élelmiszercsomag juttatásával.

CsatolmányMéret
2010_tevekenyseg.pdf20.18 kB

EGYESÜLET 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

CsatolmányMéret
2011 évi beszámoló és közhasznúsági jelentés1.85 MB

Beszámoló a 2012. évi működésről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről

CsatolmányMéret
2012. évi beszámoló1.86 MB